Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

níos
dhá ghlúin.
isteach
san uisce
airde
téigh
do