Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

airde
do
san uisce
téigh
isteach
dhá ghlúin.
níos