Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

níos
san uisce
do
dhá ghlúin.
isteach
téigh
airde