Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

téigh
isteach
airde
dhá ghlúin.
san uisce
do
níos