Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

níos
do
airde
dhá ghlúin.
san uisce
téigh
isteach