Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

níos
dhá ghlúin.
san uisce
isteach
airde
do
téigh