Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

dhá ghlúin.
airde
isteach
téigh
níos
san uisce
do