Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

do
airde
téigh
isteach
dhá ghlúin.
san uisce
níos