Abair i gceart é!

Ag an bhfarraige, ná

airde
isteach
dhá ghlúin.
téigh
níos
do
san uisce