Abair i gceart é!

Ná brúigh

riamh.
faoin
cloigeann
uisce
duine
eile