Abair i gceart é!

Ná brúigh

duine
riamh.
cloigeann
faoin
eile
uisce