Abair i gceart é!

Ná brúigh

riamh.
eile
uisce
cloigeann
duine
faoin