Abair i gceart é!

in aibhneacha!

Snámhann
agus
francaigh
éisc