Abair i gceart é!

Ag an trá,

rófhada
uisce!
san
fan