Abair i gceart é!

Ag an trá,

fan
uisce!
san
rófhada