Abair i gceart é!

Ag an trá,

rófhada
fan
uisce!
san