Abair i gceart é!

Ag an trá,

fan
rófhada
san
uisce!