Abair i gceart é!

Ag an trá,

san
rófhada
fan
uisce!