Abair i gceart é!

Ag an trá,

fan
san
uisce!
rófhada