Abair i gceart é!

Ag an trá,

rófhada
san
uisce!
fan