Cad é an t-ord ceart?

   

copy

1/1

In am práinne,

seirbhísí

112

nó ar

999

glaoigh

ar

do na

éigeandála.

1
2
3
4
5
6
7
8
9