Cad é an focal?

Ní mheasfá go mbeadh uisce Ach nuair a bhíonn aghaidh duine san uisce, seo an méid atá ag teastáil le go

mbáfaí
domhain.
6cm
duine.