Roghnaigh an freagra ceart

1/4

Má ghlaonn tú ar 112 nó 999 le cabhair a fháil do dhuine san fharraige, iarr:  


 

Seasann SAC do:

         


 

Ar fheirmeacha, ba cheart duit fanacht amach ó:

   


 

Má tá tú ag dul ar bhord báid, cad ba cheart duit a chaitheamh i gcónaí?