Éide scoile

Cuir an pictiúr leis an abairt cheart.

  • Caithim carbhat glas ar scoil.
  • Caithim geansaí gorm ar scoil.
  • Caithim sciorta liath ar scoil.
  • Caithim bríste dúghorm ar scoil.
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?