An seomra ranga

Cuir na focail san áit cheart.

1

suaitheantas

2

múinteoir

3

mála scoile

4

dalta

5

clár bán

6

geansaí dearg