An Scoil

Roghnaigh an fhoirm cheart i ngach abairt.

1/4

Ní ___________________ sé leis an múinteoir Gaeilge.

An _________________ tú ar scoil ar an mbus gach maidin?

Tá naoi __________________ déag sa seomra ranga.

Scríobh sí an freagra ina ___________________________.