AnScoil

Roghnaigh an fhoirm cheart i ngach abairt.

1/10

An raibh tuirse ________________ tar éis an scrúdaithe sin?

Bhí áthas ______________ inné mar nach raibh aon scoil againn.

An bhfuil aon deartháir nó deirfiúr ______________?

Tá gruaig fhada _______________.

Tá súile donna _________________.

Chonaic mo mham gadaí sa teach agus bhí eagla ________________.

Chailleamar an cluiche agus bhí díomá _________________.

D’fhág an buachaill an bhunscoil agus bhí brón ____________.

Thug an múinteoir a lán obair bhaile don rang agus bhí fearg ______________.

Seán an t-ainm atá __________.